Afbeelding

033-299 98 14

info@compear.nl

Tarieven

Zelfstandige zonder personeel (ZZP) / Eenmanszaak

€ 90/per maand
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Online tool
 • Verwerken bankmutaties (digitaal), opmaken/verzenden/verwerken van verkoopfacturen (10 per maand), inkoopfacturen (20 per maand) en mutaties benodigd voor een juiste administratie
 • Omzetbelasting & ICP
 • Suppleties & bezwaren
 • Balans, winst & verlies rekening
 • Jaarrekening
 • Inkomstenbelasting (eigenaar en fiscaal partner)

Vennootschap onder firma (VOF)

€ 110/per maand
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Online tool
 • Verwerken bankmutaties (digitaal), opmaken/verzenden/verwerken van verkoopfacturen (20 per maand), inkoopfacturen (30 per maand) en mutaties benodigd voor een juiste administratie
 • Omzetbelasting & ICP
 • Suppleties & bezwaren
 • Balans, winst & verlies rekening
 • Jaarrekening
 • Inkomstenbelasting (vennoten + fiscale partners)

Besloten Vennootschap (BV)

€ 150/per maand
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Online tool
 • Verwerken bankmutaties (digitaal), opmaken/verzenden/verwerken van verkoopfacturen (20 per maand), inkoopfacturen (30 per maand) en mutaties benodigd voor een juiste administratie
 • Omzetbelasting & ICP
 • Suppleties & bezwaren
 • Balans, winst & verlies rekening
 • Jaarrekening
 • Vennootschapsbelasting & dividend
 • KvK jaarrekening deponeren
 • Inkomstenbelasting (eigenaren + fiscale partners)

Holding (directeur groot aandeelhouder (DGA))

€ 90/per maand
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Online tool
 • Verwerken bankmutaties (digitaal), opmaken/verzenden/verwerken van verkoopfacturen (5 per maand), inkoopfacturen (10 per maand) en mutaties benodigd voor een juiste administratie
 • Salarisadministratie (1 DGA)
 • Balans, winst & verlies rekening
 • Jaarrekening
 • Vennootschapsbelasting & dividend
 • KvK jaarrekening deponeren
 • Inkomstenbelasting (DGA + fiscale partner)

Salaris- en personeelsadministratie

€ 15/per salarisstrook
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Arbeidscontracten maken
 • Loonstroken (4-wekelijks of maandelijks)
 • Loonheffing
 • Jaaropgaven
 • Digitaal toegang voor werkgever/werknemers
 • Meerprijs: Verlof & Verzuimadministratie
 • Urenregistratie
 • Kosten declareren (i.c.m. financiële administratie)

Verenigingsadministratie

Per lid/per dienstverlening
Contact opnemen
 • Onbeperkt vragen stellen
 • Online tool
 • Leden-/bijdragen administratie: (vanaf € 3,00 per lid/per jaar)
 • Verwerking ledenmutaties en inning bijdragen
 • Financiële administratie: (vanaf € 2,50 per lid/per jaar)
 • Verwerken bankmutaties (digitaal), verwerken van inkoopfacturen, declaraties (en indien gewenst betalen) en mutaties benodigd voor een juiste administratie
 • Balans, winst & verlies rekening
 • Jaarrekening
 • Indien noodzakelijk (i.c.m. financiële administratie) (vanaf € 30 per aangifte)
 • Omzetbelasting & ICP
 • Suppleties & bezwaren