moncler-baima

Vereniging

Voor veel verenigingen is het tegenwoordig lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Deze vrijwilligers zijn aan de administratie en met name de inning van de contributie van de leden veel tijd kwijt. Heeft u er weleens over nagedacht om deze werkzaamheden uit te besteden? Wij kunnen de penningmeester ontlasten van diverse taken en zorgen daarmee voor continuïteit en kwaliteitsbewaking van de (leden)administratie. Dit alles tegen een vaste lage prijs.

Heeft u als vereniging elke maand, kwartaal of  jaar veel werk aan uw administratie en inning van de contributiegelden? Boekhoud- en administratiekantoor Compear neemt u deze tijdrovende klus graag uit handen. Wij factureren, administreren en controleren de betalingen van uw leden. Hierbij rapporteren wij regelmatig aan de penningmeester. 

Wij kunnen de volgende zaken voor u verzorgen:

  • opzetten en actueel houden van de ledenadministratie.
  • facturatie en inning van de contributiegelden.
  • het jaarlijks opstellen van de begroting.
  • het bijhouden van de financiële administratie.
  • het verrichten van betalingen aan derden, na goedkeuring van het bestuur.
  • rapportages naar het bestuur.
  • het opmaken van de jaarrekening.
  • het geven van adviezen

Tarieven

Bekijk hier een overzicht van onze tarieven:

Tarieven vereniging en onderneming

Dienst
Toelichting
Tarief per jaar
Genoemde tarieven zijn excl. omzetbelasting
VerenigingenLeden- en contributie administratie€ 1,50 per lid
Financiële administratie€ 1,25 per lid
ZZP’erFinanciële administratie€ 750
Ondernemingen met omzet tot circa:€ 25.000€ 600
€ 50.000€ 900
€ 100.000€ 1.400
€ 200.000€ 2.000
€ 300.000€ 2.800
JaarrekeningOpstellen van de jaarrekening indien u zelf uw administratie verzorgd€ 500
SalarisadministratiePer werknemer€ 175