moncler-baima

Aangifte Vennootschapsbelasting

Als u uw bedrijf runt via een BV of NV zult u voor de BV of NV jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten indienen. In de aangifte geeft u aan hoeveel winst de BV of NV dat jaar gemaakt heeft zodat u kan uitrekenen hoeveel vennootschapsbelasting u moet betalen.

Omdat de belastingdienst liever zijn geld eerder heeft doet u aan het begin van het fiscale jaar een schatting van de winst van dat jaar. U ontvangt vervolgens een voorlopige aanslag die in maandelijkse termijnen betaald kan worden.

Wanneer moet ik aangifte doen

Uw aangifte vennootschapsbelasting doet u jaarlijks. U kan de aangifte op verschillende manieren indienen: elektronisch via de website van de belastingdienst, via software of u laat het Boekhoud- en administratiekantoor Compear verzorgen.

Veelal is het verstandig vooraf een schatting te doen aan het begin van het jaar. Hiermee geeft u aan hoeveel u denkt dat de winst gaat zijn gedurende het jaar. Aan de hand van die schatting stuurt de belastingdienst een voorlopige aanslag die ineens of in termijnen gedurende het jaar kan worden betaald.

Wanneer krijg ik een definitieve aanslag

De definitieve aanslag is in principe de uiteindelijke aanslag, behalve als er een navordering komt (zie hierna). De definitieve aanslag komt binnen drie jaar na afloop van het jaar van de aangifte + gekregen uitstel. Als u om uitstel hebt verzocht tot 1 september dan begint dan pas de termijn te tellen.

Als de definitieve aanslag lager is dan de eerdere voorlopige aanslagen dan krijgt u in beginsel geld terug. Als de definitieve aanslag hoger uitkomt dan moet u bijbetalen. Bedenk wel dat de belastingdienst rente rekent over dit soort uitstaande bedragen. En dat kan best oplopen als u pas na drie jaar de aanslag krijgt.

De definitieve aanslag is ook echt definitief. Bent u het er niet mee eens zorg dan dat u binnen 6 weken bezwaar maakt. Als u te laat bent dan hebt u veel minder mogelijkheden om nog iets te doen.

Wat is navordering

Als binnen 5 jaar na het belastingjaar blijkt dat de aanslag niet klopte kan de inspecteur een navorderingsaanslag opleggen en de te weinig geheven belasting navorderen. Op deze belasting moet u rente betalen. Als het een fout van uzelf was kunt u zelfs een boete krijgen.

Een navorderingsaanslag wordt opgelegd als sprake is van kwade trouw of een nieuw feit.

Wat doe ik als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte

Het kan natuurlijk gebeuren dat de belastingdienst het niet met u eens is. Vaak zullen ze bij onduidelijkheden eerst een vragenbrief of aankondiging sturen. Soms kunt u met aanvullende informatie laten zien dat de aangifte wel correct was. In sommige andere gevallen kan de belastingdienst afwijken van de aangifte en een hogere aanslag opleggen.

Als u het niet eens bent met een afwijkende (navorderings)aanslag dan kunt u bezwaar maken. De termijn is 6 weken en daarna worden de mogelijkheden om in actie te komen sterk beperkt. Wacht dus niet te lang en zorg dat u binnen 6 weken bezwaar indient.

Tarieven

Bekijk hier een overzicht van onze tarieven:

Tarieven belastingen

Dienst
Toelichting
Tarief
Genoemde tarieven zijn incl. omzetbelasting
InkomstenbelastingAangifte particulier€ 55
Aangifte particulier inclusief partner€ 90
Aangifte ondernemer€ 175
Voorlopige teruggaaf€ 25
Overige toeslagen (huur, zorg, kinderopvang)€ 25
VennootschapsbelastingAangifte ondernemer BV/NV€ 400
Aangifte gouden handdruk BV€ 300
Voorlopige aangifte€ 175